De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met de (wilde of solitaire) bijen, terwijl de bijen wel heel belangrijk zijn voor ons voedsel. Veel insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig; ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden. Menselijke invloeden in het natuurlijke leefgebied van wilde bijensoorten en andere insecten hebben het aantal natuurlijke nest- en overwinteringsplekken verminderd. In Nederland worden juist door het ontbreken van deze nestplekken verschillende bijensoorten met uitsterven bedreigd. En daar kunnen we wat aan doen!


In deze Workshop leer je over wilde bijen én om een goed insectenhotel te maken die geschikt is voor de wilde bijen en insecten. Daarbij leer je ook waarom juist deze insectenhotels belangrijk zijn, ook in jouw (school) tuin.

De workshop zal beginnen met een toelichting over de (wilde) bijen en waar je deze kunt vinden in de tuin. Natuurlijk zullen we het ook hebben over het nut van de (wilde) bijen en van het insectenhotel.

Tijdens deze workshop Insectenhotel bouwen gaan we aan de slag met stammetjes, riet en stengels van de andere planten, stenen, dakpannen en andere creatieve natuurlijke producten. Neem vooral zelf van alles mee voor een uniek bijenhotel.  We beginnen met een frame van hout met een achterplaat die we vullen met de verschillende materialen. De stammetjes worden ingeboord en in het bijenhotel geplaatst.

Voor meer informatie of een workshop inplannen neem contact op.